Pronixum
Jsme rádi, že jste nás navštívili...
Jsme rádi, že jste nás navštívili...
Jsme tu, abychom Vám pomáhali ...

Smlouvy a dokumenty

O NÁS

Vítejte na stránkách společnosti Pronixum s.r.o., která navazuje na dlouholeté zkušenosti v oborech ekonomika, daně, účetnictví, stavební práce, realitní činnost a zprostředkovatelská činnost.

ucto

Daně, účetnictcví

Daně a účetnictví
Vypracovaní věškerých daňových přiznání
Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy
Daňová kontrolní hlášení, EET, zastupování před úřady


stavba

Stavebnictví

Stavební a přípravné práce
dokončovací stavební práce


zprostredkovani

Zprostředkovatelská činnost

Zprostředkovatelské práce
Zprostředkování nákupu zboží
Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.


smlouvy

Smlouvy

Databáze smluv a dokumentů ke stažení

Popis našich činností

Zde se dočtete, co pro Vás můžeme udělat

Účetnictví a daně

Cenově příznivé

Veškerá daňová přiznání

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Vedení mzdových agend

Kontrolní hlášení

Elektonická evidence tržeb

Rekostrukce účetnictví

Daňové optimalizace

Poradenství

 

Kontakt: 606 519 549

Stavební práce

Také výpomoc firmám

Přípravné stavební práce

Dokončovací práce

Montáž sádrokartonů

Fasádní zateplovací systémy

Zednické práce

Omítky a štuky

Tepelné a tlakové izolace

Základní zemní práce

 

 

Kontakt: 774 144 117

Zprostředkovatelská činnost

Zjednodušte si život, abeb ALL IN ONE

Nákup a prodej movitých i nemovitých věcí včetně vypracování potřebných smluv a dokumentace

Na základě Vašeho pověření můžeme jednat s úřady, nebo zajitíme doprovod osoby znalé problematiky

Stavebním firmám zajistíme jednorázovou pracovní výpomoc

Zajistíme opravy, údžby a rekonstrukce dle Vašich požadavků

Kontakt: 774 144 117

 

Smlouvy ke stažení

Potřebné dokumenty vždy v dosahu

Kupní smlouvy

Darovací smlouvy

Nájemní smlouvy

Zprostředkovatelské

Pracovní smlouvy

Plné moci

Kontakt: 774 144 117

DAŇOVÉ AKTUALITY

Zde se Vás budeme snažit upozorňovat na nejdůležitější změny v daních a legislativě

Daňové změny od 1.7.2017

Novela zákona o daních z příjmů

       Změny na dani z příjmů právnických osob

·        Stanovení základu daně z příjmů - § 23 odst. 2 písm. b) ZDP

·        Úpravy v režimu finančního leasingu - § 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP

·        Prodej cenných papírů - § 24 odst. 2 písm. w) ZDP

·        Limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu - § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP

·        Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem a majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí - § 28 odst. 1 písm. d) a e) ZDP, § 30 odst. 10 ZDP

·        Odpisování technického zhodnocení - § 28 odst. 3 ZDP

·        Odpisování nehmotného majetku - § 32 a odst. 4 ZDP

·        Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení - § 29 odst. 1 ZDP

        Změny na dani z příjmů fyzických osob

·        Daňové zvýhodnění od roku 2017

·        Výdaje stanovené procentem z příjmů

·        Daň stanovená paušální částku

         Změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·        Měsíční daňové zvýhodnění od roku 2017

 

 

Novela zákona o DPH

 

·        Změny v pojmosloví a definicích (§ 4)

·        Společnost (dříve sdružení)

·        Místo plnění

·        Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a)

·        Uskutečnění zdanitelného plnění (§ 21)

·        Oprava základu daně (§ 42)

·        Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51, § 57)

·        Vyrovnání a úprava odpočtu daně (§ 77, § 78e)

·        Vracení daně osobám se zdravotním postižením (§ 85)

·        Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92b až § 92ea)

·        Skupina, skupinová registrace (§ 5c, § 95a)

·        Podávání daňového přiznání v insolvenci (§ 99b, § 101b)

·        Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba (§ 106a, § 106aa)

·        Ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109)

·        Kontrolní hlášení a daňové přiznání

 

 

 

Téma měsíce

Připravuje se

 

 

Nejdůležitější daňové údaje

 Daňě z příjmu.    pondělí 3. července : podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce; čtvrtek 20. července: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pondělí 31. července: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017
 DPH.    čtvrtek 20. července: daňové přiznání a daň k MOSS; úterý 25. července: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017, souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a červen 2017, kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 Daň silniční.    pondělí 17. července: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
 Spotřební daň.    pondělí 10. července: splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu), úterý 25. července:splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu, daňové přiznání za červen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
 Energetické daně.    úterý 25. července: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
 Daň z hazardních her.    úterý 25. července: daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
 Daň z nemovitých věcí.     
 Daň z nabytí nemovitých věcí.    daňové přiznání a splatnost zálohy nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž u nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí, byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva nebo práva stavby; u nemovitých věcí neevidovaných v katasrtru nemovitostí, do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci
×

   SMLOUVÁRNA  

Smlouvy a dokumenty ke stažení

Klíčová slova: smlouva kupní, smlouva darovací, plná moc, pracovní smlouva, smlouva o provedení díla, obchodní smlouva, žádost o odpuštění poplatku, splátkový kalendář, mandátní smlouva, nájemní smlouva

 • Nemovitosti a byty
 • downloadico Kupní smlouva na nemovitost s pozemkem s finanční úschovou   Download
 • downloadico Kupní smlouva nemovitost jednorázová platba   Download
 • downloadico  Nájemní smlouva - byt   Download
 • downloadico   Žádosti o posečkání daně z nabytí nemovitosti   Download
 •  

   
 • Obchodní smlouvy
 • downloadicon Smlouva o provedení díla   Download
 •  

 • Mandátní smlouvy, plné moci, ostatní
 • downloadico Plná moc generální (v plném rozsahu)   Download
 • downloadico  Plná moc k úkonu a zastoupení (konkrétní úkon, zastoupeni ve věci)   Download
 •  

   

Kontakt

Napište nám svůj názor, nebo dotaz

Tel: 606 519 549
Tel: 774 144 117
E-mail: pronixum1@gmail.com