Pronixum
Jsme rádi, že jste nás navštívili...
Jsme rádi, že jste nás navštívili...
Jsme tu, abychom Vám pomáhali ...

Smlouvy a dokumenty

O NÁS

Vítejte na stránkách společnosti Pronixum s.r.o., která navazuje na dlouholeté zkušenosti v oborech ekonomika, daně, účetnictví, stavební práce, realitní činnost a zprostředkovatelská činnost.

ucto

Daně, účetnictcví

Daně a účetnictví
Vypracovaní věškerých daňových přiznání
Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy
Daňová kontrolní hlášení, EET, zastupování před úřady

stavba

Stavebnictví

Stavební a přípravné práce
dokončovací stavební práce

zprostredkovani

Zprostředkovatelská činnost

Zprostředkovatelské práce
Zprostředkování nákupu zboží
Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.

smlouvy

Smlouvy

Databáze smluv a dokumentů ke stažení

Popis našich činností

Zde se dočtete, co pro Vás můžeme udělat

Účetnictví a daně

Cenově příznivé

Veškerá daňová přiznání

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Vedení mzdových agend

Kontrolní hlášení

Elektonická evidence tržeb

Rekostrukce účetnictví

Daňové optimalizace

Poradenství

 

Kontakt: 606 519 549

Stavební práce

Také výpomoc firmám

Přípravné stavební práce

Dokončovací práce

Montáž sádrokartonů

Fasádní zateplovací systémy

Zednické práce

Omítky a štuky

Tepelné a tlakové izolace

Základní zemní práce

 

 

Kontakt: 774 144 117

Zprostředkovatelská činnost

Zjednodušte si život, abeb ALL IN ONE

Nákup a prodej movitých i nemovitých věcí včetně vypracování potřebných smluv a dokumentace

Na základě Vašeho pověření můžeme jednat s úřady, nebo zajitíme doprovod osoby znalé problematiky

Stavebním firmám zajistíme jednorázovou pracovní výpomoc

Zajistíme opravy, údžby a rekonstrukce dle Vašich požadavků

Kontakt: 774 144 117

 

Smlouvy ke stažení

Potřebné dokumenty vždy v dosahu

Kupní smlouvy

Darovací smlouvy

Nájemní smlouvy

Zprostředkovatelské

Pracovní smlouvy

Plné moci

Kontakt: 774 144 117

DAŇOVÉ AKTUALITY

Zde se Vás budeme snažit upozorňovat na nejdůležitější změny v daních a legislativě

Daňové změny od 1.7.2017

Novela zákona o daních z příjmů

       Změny na dani z příjmů právnických osob

·        Stanovení základu daně z příjmů - § 23 odst. 2 písm. b) ZDP

·        Úpravy v režimu finančního leasingu - § 21d, § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP

·        Prodej cenných papírů - § 24 odst. 2 písm. w) ZDP

·        Limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu - § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP

·        Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem a majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí - § 28 odst. 1 písm. d) a e) ZDP, § 30 odst. 10 ZDP

·        Odpisování technického zhodnocení - § 28 odst. 3 ZDP

·        Odpisování nehmotného majetku - § 32 a odst. 4 ZDP

·        Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení - § 29 odst. 1 ZDP

        Změny na dani z příjmů fyzických osob

·        Daňové zvýhodnění od roku 2017

·        Výdaje stanovené procentem z příjmů

·        Daň stanovená paušální částku

         Změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·        Měsíční daňové zvýhodnění od roku 2017

 

 

Novela zákona o DPH

 

·        Změny v pojmosloví a definicích (§ 4)

·        Společnost (dříve sdružení)

·        Místo plnění

·        Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a)

·        Uskutečnění zdanitelného plnění (§ 21)

·        Oprava základu daně (§ 42)

·        Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51, § 57)

·        Vyrovnání a úprava odpočtu daně (§ 77, § 78e)

·        Vracení daně osobám se zdravotním postižením (§ 85)

·        Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92b až § 92ea)

·        Skupina, skupinová registrace (§ 5c, § 95a)

·        Podávání daňového přiznání v insolvenci (§ 99b, § 101b)

·        Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba (§ 106a, § 106aa)

·        Ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109)

·        Kontrolní hlášení a daňové přiznání

 

 

 

Téma měsíce

Připravuje se

 

 

Nejdůležitější daňové údaje

Daňový kalendář 2019

9.ledna

spotřební daň

Splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20. ledna

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 21.ledna

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. ledna

spotřební daň

Splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25. ledna

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

 

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

 

 

spotřební daň

Daňové přiznání za prosinec 2018

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzin za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

 

31. ledna

biopaliva

Hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

 

daň silniční

Daňové přiznání a daň za rok 2018

 

daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

 

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

11. února

spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15. února

daň z příjmů

Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

20. února

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. února

spotřební daň

Splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25. února

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

Souhrnné hlášení za leden 2019

Kontrolní hlášení za leden 2019 

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za leden 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

Splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

28. února

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

1. března

daň z příjmů

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

12. března

spotřební daň

Splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.března

daň z příjmů

Čtvrtletní záloha na daň

20. března

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

25.března

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za únor 2019

Souhrnné hlášení za únor 2019

Kontrolní hlášení za únor 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za únor 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

27. března

spotřební daň

Splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

1.dubna

daň z příjmů

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

 

09. dubna

spotřební daň

Splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15. dubna

daň silniční

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

20. dubna

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň k MOSS 

23. dubna

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. dubna

spotřební daň

Splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25. dubna

daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

 

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za březen 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

30.dubna

Daň z příjmu

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

 

Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10 května

Spotřební daň

Splatnost daně za březen 2019(mimo spotřební daň z lihu)

20.května

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.května

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za duben 2019

Souhrnné hlášení za duben 2019

Kontrolní hlášení za duben 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

 

spotřební daň

 

Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za duben 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

31. května

daň z nemovitých věcí

Splatnost celé daně (poplatníci  s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

daň z příjmů

Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

10. června

spotřební daň

Splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.června

daň z příjmů

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. června

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. června

Spotřební daň

Splatnost daně za duben 2019 ( pouze spotřební daň z lihu )

25. června

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

Souhrnné hlášení za květen 2019

Kontrolní hlášení za květen 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

01. července

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

 

 

oznámení CRS (GATCA)

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

 

oznámení FATCA

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

daň z příjmů

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10. července

spotřební daň

Splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.července

daň silniční

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

20. července

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň k MOSS

22. července

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. července

daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

 

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

 

spotřební daň

Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za červen 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

 

30. července

Energetická daň

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. července

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

9. srpna

spotřební daň

Splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20. srpna

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. srpna

spotřební daň

Splatnost daně za červen 2019(pouze spotřební daň z lihu)

 

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

Souhrnné hlášení za červenec 2019

Kontrolní hlášení za červenec 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za červenec 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

02.září

daň z nemovitých věcí

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09. září

spotřební daň

Splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.září

daň z příjmů

Čtvrtletní záloha na daň

20. září

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. září

Spotřební daň

Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu )

25. září

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

Souhrnné hlášení za srpen 2019

Kontrolní hlášení za srpen 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za srpen 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.září

Daň z přidané hodnoty

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a zákona o DPH

30.září

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

10. října

spotřební daň

Splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.října

daň silniční

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20. října

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.října

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. října

daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

 

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

 

spotřební daň

Splatnost daně za srpen 2019(pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za září 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

30.října

     Energetické daně

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. října

daň z přidané hodnoty

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

11. listopadu

spotřební daň

Splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20. listopadu

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.. listopadu

spotřební daň

Splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

Souhrnné hlášení za říjen 2019

Kontrolní hlášení za říjen 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

 

spotřební daň

Daňové přiznání za říjen 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně

02. prosince

daň z nemovitých věcí

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10. prosince

spotřební daň

Splatnost daně za říjen   2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16. prosince

daň silniční

Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 

daň z příjmů

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. prosince

daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosince

daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

Souhrnné hlášení za listopad 2019

Kontrolní hlášení za listopad 2019

 

energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

 

spotřební daň

Splatnost daně za říjen 2019(pouze spotřební daň z lihu)

Daňové přiznání za listopad 2019

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

31.prosince

Daň z příjmu

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

 

 

×

   SMLOUVÁRNA  

Smlouvy a dokumenty ke stažení

Klíčová slova: smlouva kupní, smlouva darovací, plná moc, pracovní smlouva, smlouva o provedení díla, obchodní smlouva, žádost o odpuštění poplatku, splátkový kalendář, mandátní smlouva, nájemní smlouva

 • Nemovitosti a byty
 • downloadico Kupní smlouva na nemovitost s pozemkem s finanční úschovou   Download
 • downloadico Kupní smlouva nemovitost jednorázová platba   Download
 • downloadico  Nájemní smlouva - byt   Download
 • downloadico   Žádosti o posečkání daně z nabytí nemovitosti   Download
 •  

   
 • Obchodní smlouvy
 • downloadicon Smlouva o provedení díla   Download
 •  

 • Mandátní smlouvy, plné moci, ostatní
 • downloadico Plná moc generální (v plném rozsahu)   Download
 • downloadico  Plná moc k úkonu a zastoupení (konkrétní úkon, zastoupeni ve věci)   Download
 •  

   

Kontakt

Napište nám svůj názor, nebo dotaz

Tel: 606 519 549
Tel: 774 144 117
E-mail:
pronixum1@gmail.com